فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت امام علی (ع) قودجان

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینعلی (امام حسین)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
رضا حیدری(امام علی)-مرحوم رضا مشایخی (بی بی) - علاءالدین قاسمی(زینب)- حسن عقیقی (امام حسن)
حسن برکتی ( ابن ملجم ) - مرتضی صفاریان (قصاب ) - محمد رضا امینی ( خوارج ) - یوسف معصومی( خوارج) - مهدی قاسمی(قطام)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- مظفر قربانژاد(حضرت زینب) - حسن عقیقی(امام حسن)-برکتی پور(امام حسین)- معین(کنیز)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- نرگس خانی(حضرت زینب)- برکتی پور(امام حسن)- زینعلی(امام حسین)- گلختمی(کنیز)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب و کنیز)- امیر صفری (امام حسن) - محمد زینعلی (امام حسین)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب)- اسماعیل احمدپور (امام حسن)- زینعلی (امام حسین)- امیر صفری(کنیز)
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( کنیز و امام حسن )- بهزاد جعفری ( امام حسین )
حسن برکتی ( ابن ملجم )  -  سید محمد رضا امینی ( خوارج ) - مسعود حجازی مهر ( خوارج و صحابه) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( امام حسن )- امیر صفری( امام حسین )
حسن برکتی ( ابن ملجم )  - محمد رضا امینی ( خوارج ) - مرتضی صفاریان(خوارج) - یوسف معصومی( خوارج) - مسعود حجازی (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام علی)- گل ختمی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور ( امام حسن ) - امیر صفری ( کنیز و امام حسین )
سید محمد رضا امینی( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - مسعود حجازی ( صحابه) - علیرضا سعیدی (خوارج) - مرتضی صفاریان (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (امام علی)- سید حسن گل ختمی(حضرت زینب)- امیر صفری (امام حسن )- مهدی کلانتری ( امام حسین )
مسعود حجازی مهر(ابن ملجم)- حسن برکتی (خوارج)- علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( صحابه ) - سید محمد رضا امینی (قصاب)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گل ختمی(حضرت زینب)- امیر صفری (کنیز )- محمد طوطی ( امام حسین )
سید محمد رضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گل ختمی(حضرت زینب)- امیر صفری (کنیز )- محمد طوطی ( امام حسین )
سید محمد رضا امینی ( ابن ملجم ) - حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام علی)-  گل خطمی(حضرت زینب) - قربانژاد(بی بی)- صفری (کنیز وامام حسن)- معینی (زن آبکش)
حاج حسن برکتی ( ابن ملجم ) - محمد ضا امینی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه)

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
قربانژاد (امام علی)- گلخطمی (حضرت زینب)- علاءالدین قاسمی (بی بی)- صفری (امام حسن)- گیوه کش(هاتف و ام کلثوم)
محمدرضا امینی ( ابن ملجم ) - حاج حسن برکتی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
گیوه کش (امام علی)- گلخطمی(حضرت زینب)- قربانژاد (بی بی و زن آبکش)- صفری (امام حسن)- رضایی( قنبر )- کلانتری (کنیز)
حاج حسن برکتی ( ابن ملجم ) - محمدرضا امینی ( خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

تعزیه امام علی (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حاج محمد رضایی (امام علی)- گلخطمی(حضرت زینب)- گیوه کش (بی بی)- صفری (امام حسن)- قربانژاد ( قنبر )- کلانتری (کنیز)
سید محمدرضا امینی (ابن ملجم )- حاج حسن برکتی (خوارج ) - علیرضا سعیدی (خوارج ) - مرتضی صفاریان ( قصاب )- بخشی نیا ( صحابه )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com