فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت امام موسی کاظم (ع) قودجان

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمدرضایی(امام کاظم)-مهرداد حجازی(امام رضا)-جواد کریمی (مسیب) - مرحوم رضا مشایخی (فرنگی) -حسن عقیقی(کنیز)
محمد بخشی نیا ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - خلیل رضایی (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی ( امام کاظم ) - حسن عقیقی ( امام رضا و کنیز ) - حسن برکتی پور( مسیب ) - مظفر قربان نژاد ( فرنگی )
حسن برکتی ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمدرضایی(امام کاظم)-مسعود آقابزرگی(امام رضا)-مرحوم رضا مشایخی(عیسی) -حسن گلختمی(مسیب)- برکتی پور(فرنگی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - محمد بخشی نیا (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- مسعود آقا بزرگی(امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) -حسن گلختمی(مسیب) - امیر صفری (فرنگی)
محمد بخشی نیا( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- خلیل رضایی (عیسی) - گل ختمی(مسیب) - امیرصفری (فرنگی)
حسن برکتی ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد طوطی (امام رضا)- مرحوم مشایخی (عیسی) - گل ختمی(مسیب) - قربان نژاد (فرنگی)
محمد بخشی نیا ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - مرتضی صفاریان (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- مهدی کلانتری (امام رضا)- مرحوم مشایخی (عیسی) - گل ختمی(مسیب) - رضایی (فرنگی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمد رضا امینی ( وزیر ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی مهر (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- حسن برکتی پور(امام رضا)- مرحوم مشایخی (فرنگی) - گل ختمی(مسیب) - قربان نژاد(عیسی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی(وزیر) -محمد رضا امینی (ابن شاهک ) - یوسف معصومی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - گل ختمی(مسیب) - محسن گیوه کش(عیسی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - محمد رضا امینی (وزیر ، ابن شاهک ) - علیرضا سعیدی (مرده ) - مسعود حجازی (جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد (امام کاظم)- طوطی (امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - گل ختمی(مسیب) - محسن گیوه کش(عیسی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمد رضا امینی (جوان شامی ) - علیرضا سعیدی (مرده )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گلختمی (امام کاظم)- حیدری(امام رضا)- محمد رضایی (فرنگی) - امیر صفری (مسیب) - مظفر قربان نژاد(عیسی)
مرتضی صفاریان ( هارون ) - حسن برکتی ( وزیر ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ، یقتین )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی (امام کاظم)- محمد صفاریان (امام رضا)- قربانژاد (فرنگی)- گلخطمی (مسیب)- گیوه کش(عیسی)- صفری (خادم)
حاج مرتضی صفاریان ( هارون ) - حاج حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمد رضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حسن گلخطمی(امام کاظم)- امیرعلی حیدری (امام رضا)- حاج محمد رضایی (فرنگی)-علاءالدین قاسمی(مسیب)- صفری(خادم)
حاج مرتضی صفاریان ( هارون ) - حاج حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمد رضا امینی ( غلام یقطین )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مظفر قربان نژاد ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- امیر صفری (مسیب)- گیوه کش (عیسی) 
حاج مرتضی صفاریان ( هارون ) - سید محمدرضا امینی ( وزیر هارون ) - علیرضا سعیدی ( جوان شامی )

تعزیه امام موسی کاظم (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
سید حسن گلخطمی ( امام کاظم )- محمد طوطی (امام رضا) - محمد رضایی (فرنگی)- صفری (مسیب)- گیوه کش (ابن یقطین) 
حاج مرتضی صفاریان ( هارون ) - حاج حسن برکتی ( وزیر هارون ) - سید محمدرضا امینی (غلام ابن یقطین) - علیرضا سعیدی ( غلام هارون )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com