فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) قودجان

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- مهرداد حجازی(حضرت زینب)- محمود معینی (فضه)- محمد سعیدی (امام حسین)-علیرضا رضایی(امام حسن)- مظفر قربانژاد(جبرئیل)- مرتضی صفاریان(شمعون)- محمدرضا امینی و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) و غصب فدک قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمدرضایی(حضرت زهرا)-رضا حیدری(امام علی)-محمد قاسمی (زینب)- قربانژاد (فضه)- معینی(باغبان)- خلیل رضایی(سلمان)
مرتضی صفاریان (عزرائیل) - حسن برکتی (عثمان) - سید محمدرضا امینی(عمر) - یوسف معصومی (غلام)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم علی آقا ترابی(امام علی)- حسین عقیقی(حضرت زینب)- مظفر قربانژاد(فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- حسن برکتی پور(جبرئیل)- مرتضی صفاریان(شمعون)- حسن برکتی(عزرائیل) -محمدرضا امینی و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- حسین عقیقی(حضرت زینب)- مظفر قربانژاد(فضه)- علی عقیقی (امام حسین)- محمود معینی(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- حسن برکتی(عزرائیل) -مرتضی صفاریان و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- امیر مقدم(حضرت زینب)- محمود معینی(فضه)- محمد زینعلی(امام حسن) الیاس مشتاقی(امام حسین)- حسن برکتی پور(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- حسن برکتی(عزرائیل)- مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- امیرمقدم(حضرت زینب)- محمود معینی(فضه)- محمد زینعلی(امام حسن) الیاس مشتاقی(امام حسین)- حسن نرگس خانی(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- مرتضی صفاریان و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- امیرمقدم(حضرت زینب)- محمود معینی(فضه)- محمد زینعلی(امام حسن) الیاس مشتاقی(امام حسین)- حسن نرگس خانی(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- مرتضی صفاریان و مسعودحجازی(مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی(امام علی)- الیاس مشتاقی(حضرت زینب)- حسن گلختمی (فضه)- علی نرگس خانی (امام حسن) - مسعود آقابزرگی(امام حسین)- محمود معینی(جبرئیل)- محمدرضا امینی(شمعون)- صفاریان و حجازی مهر (مردم مدینه)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- حسن نرگس خانی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- سید حسن گلختمی (فضه)- مسعود آقا بزرگی (امام حسن) - حسین صفایی(امام حسین)- محمود معینی(جبرئیل)- امیر صفری(بلال و زن شمعون) - محمدرضا امینی(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- حسن گلختمی (فضه)- سید رسول امینی (امام حسن)-حسین صفایی(امام حسین)- معینی (جبرئیل)- امیرصفری(زن شمعون)- اسماعیل احمدپور(بلال)-محمدرضا امینی(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- حسن گلختمی (فضه)- بهزاد جعفری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی(امام حسین)- قربان نژاد(جبرئیل)- امیرصفری(زن شمعون)- برکتی پور(بلال)-محمدرضا امینی(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین
سید حسن گل ختمی(حضرت زهرا)- محمد رضایی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- حسن برکتی پور(فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی(امام حسین)- قربان نژاد(جبرئیل)- امیرصفری(زن شمعون)- محمود معینی(بلال)-مرتضی صفاریان(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مرحوم رضا مشایخی(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- حسن گل ختمی(فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی(امام حسین)- قربان نژاد(جبرئیل)- امیرصفری (زن شمعون)- برکتی پور(بلال)- مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین
محمد رضایی(حضرت زهرا)- مظفر قربان نژاد(امام علی)- محمد طوطی(حضرت زینب)- سیدحسن گل ختمی(فضه)- مهدی کلانتری (امام حسن)- میلاد شیخ حسینی(امام حسین)- محسن گیوه کش(جبرئیل)-امیرصفری(زن شمعون)- معینی (بلال)- مرتضی صفاریان(شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین
حاج محمد رضایی(حضرت زهرا)- قربانژاد(امام علی)- محمد صفاریان (حضرت زینب)- گلختمی(فضه)- محمد طوطی (امام حسن)- محمد حسین محبی (امام حسین)- محسن گیوه کش(کور)-امیرصفری(جبرئیل) - رسول تقی زاده (زن شمعون)-مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین
حسن گلخطمی(حضرت زهرا)- حاج محمد رضایی(امام علی)- امیر علی حیدری (زینب)- امیر صفری(فضه)- محمد صفاریان(امام حسن) - محمد حسین محبی (امام حسین)- حسن عقیقی (کور)- قربان نژاد(جبرئیل) - کلانتری (زن شمعون)-مرتضی صفاریان (شمعون)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین
حاج محمد رضایی (حضرت زهرا)- محسن گیوه کش(امام علی)-حسن گلخطمی(فضه)- امیر صفری (نابینا)- امیر علی حیدری (زینب) - قربان نژاد(جبرئیل)- کلانتری (زن شمعون)- مرتضی صفاریان (شمعون)- محمد صفاریان(امام حسن) - محمد حسین محبی (امام حسین)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین
حاج محمد رضایی (حضرت زهرا)- علاءالدین قاسمی(امام علی)- سید حسن گلخطمی(فضه)- مظفر قربان نژاد (نابینا)- فلاحتکار (زینب) - امیر صفری (جبرئیل)- طوطی (زن شمعون)- محمدرضا امینی(شمعون)- امیرعلی حیدری(امام حسن)- حاج حسن برکتی (عزرائیل)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین
سید حسن گلخطمی (حضرت زهرا )- حاج محمد رضایی (امام علی)- امیر صفری (فضه)- محسن گیوه کش (نابینا)- مظفر قربانژاد (جبرئیل) - جواد مرادی (حضرت زینب)- محمد صفاریان (زن شمعون)- محمدرضا امینی(شمعون)- محبی (امام حسن)- حاج مرتضی صفاریان (عزرائیل)

تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین
حاج محمد رضایی (حضرت زهرا )- محسن گیوه کش (امام علی)- سید حسن گلخطمی (فضه)- امیر صفری (جبرئیل) - مظفر قربان نژاد ( نابینا) - جواد مرادی (حضرت زینب)- مرتضی صفاریان (شمعون)- محمد صفاریان (زن شمعون)- معین ( بلال )- حاج حسن برکتی (عزرائیل)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com